O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości – RA1K/00055648/2

14-09-2020, mgr Sławomira Molenda-Myszkowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza nr III w Kozienicach zawiadamia, że na wniosek wierzyciela

przystąpił do 

O P I S U  I  O S Z A C O W A N I A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika oznaczonej jako: opisana jako lokal mieszkalny nr 40 o pow. 47,9000 m2 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu tj 479/36260 w nieruchomości wspólnej którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położony w Kozienicach przy ulicy Osiedle Pokoju 8. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi księgę wieczystą nr KW: RA1K/00055648/2

Oględziny rozpoczną się w miejscu położenia nieruchomości w dniu:

06.10.2020 r. o godzinie 13:15

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu:

05.11.2020 r. o godzinie 10:40

w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 k.p.c.

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Załączniki
Sprawa KM 3348 18 obwieszczenie (114 KB)