Informacje – adres, konto bankowe...

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach
Sławomira Molenda Myszkowska

Kancelaria Komornicza III w Kozienicach
ul. Modrzewiowa 1E
26-900 Kozienice 

Nr rachunku bankowego: 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820
BNP Paribas SA Oddział w Kozienicach.

tel. : (48) 366 16 95 /  fax : (48) 366 16 95.

Kancelaria Komornicza czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00.
Komornik przyjmuje interesantów wyłącznie w czwartki w godzinach 10:00 - 14:00.

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel składa:

Wnioski egzekucyjne można składać osobiście w kancelarii komornika lub przesyłać pocztą.