Działy:
Historia – kancelarii...
Informacje – adres, konto bankowe...
Kompetencje – funkcjonariusza publicznego jakim jest Komornik Sądowy

Szanowni Państwo,

Witam na stronie internetowej Kancelarii Komorniczej w Kozienicach.

Na stronie znajdą Państwo informacje o kancelarii oraz właściwy obszar działania dla Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomiry Molenda-Myszkowskiej.

Zapraszam również do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami. Wygodny skrót znajdą Państwo na samym dole strony - bez zbędnego szukania aktualności np. o licytacjach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach mgr Sławomira Molenda-Myszkowska jest komornikiem właściwym miejscowo dla miejscowości Kozienice i Pionki i okolicznych gmin:

Wpłaty w kasie kancelarii przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 16:00 lub na rachunek bankowy kancelarii podany poniżej. W tytule przelewy należy podać sygnaturę sprawy (Km, Kms, Kmp) wraz z numerem oraz imię i nazwisko. Bank BNP Paribas SA Oddział w Kozienicach numer: 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820

Kancelaria Komornicza czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00.
Komornik przyjmuje interesantów wyłącznie w czwartki w godzinach 10:00 - 14:00.

W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, ustawy o komornikach sądowych – wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika spoza właściwości (na podst. art. 10 ustawy o komornikach sądowych) powinien wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji złożyć oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 10 ust. z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych - Dz.U. z 2018 r. poz. 771 ze zmianami Dz.U. z 2018 r. poz. 1443, 1669 i 2244).

Z poważaniem
Komornik Sądowy

Adresy instytucji:

Sąd Rejonowy w Kozienicach
www.kozienice.sr.gov.pl

Krajowa Rada Komornicza
www.komornik.pl

Izba Komornicza w Lublinie
www.izba.lubelska.komornik.pl/

Komornik nie zabiera, komornik oddaje.