Nowe licytacje nieruchomości – 8 września 2020r

18-06-2020,

W dniu 8 września 2020r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Kozienicach odbędą się licytacje nieruchomości. 

Przedmiotem przetargu będą nieruchomości gruntowe, zabudowane i niezabudowane. Więcej informacji w zakładce licytacje >> nieruchomości.