PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI – GKm 39/19

Ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza w Kozienicach na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 06.11.2020 r. o godz. 09:00

odbędzie się w siedzibie dłużnika: Kozienice ul. Lubelska 69A 

Pierwsza licytacja ruchomości

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Opis licytowanej

 

Wartość w zł.

L.p.

ruchomości

ilość

wartość szacunkowa

brutto/szt.

cena wywołania

brutto/szt.

1

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA ZWYKŁA 45

150,00

12,30 zł

9,23 zł

2

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA ZWYKŁA 250

80,00

104,55 zł

78,41 zł

3

CHOINKA SZTUCZNA JODŁA LUX 250

20,00

125,46 zł

94,10 zł

4

CHOINKA SZTUCZNA JODŁA LUX 300

60,00

162,36 zł

121,77 zł

5

CHOINKA SZTUCZNA ŚWIERK GÓRSKI 180

60,00

104,55 zł

78,41 zł

6

CHOINKA SZTUCZNA ŚWIERK GÓRSKI 200

60,00

129,15 zł

96,86 zł

7

CHOINKA SZTUCZNA ŚWIERK GÓRSKI 230

40,00

166,05 zł

124,54 zł

8

CHOINKA SZTUCZNA ŚWIERK GÓRSKI 250

90,00

196,80 zł

147,60 zł

9

CHOINKA SZTUCZNA GIRLANDA SOSNA 75

80,00

19,68 zł

14,76 zł

10

STOJAK MAŁY

170,00

6,76 zł

5,07 zł

11

STOJAK DUŻY

190,00

9,84 zł

7,38 zł

12

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA SYBERYJSKA 80

90,00

36,90 zł

27,68 zł

13

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA SYBERYJSKA 100

50,00

72,57 zł

54,43 zł

14

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA SYBERYJSKA 130

20,00

121,77 zł

91,33 zł

15

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA SYBERYJSKA 150

150,00

172,20 zł

129,15 zł

16

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA SYBERYJSKA 180

50,00

221,40 zł

166,05 zł

17

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA SYBERYJSKA 200

80,00

258,30 zł

193,73 zł

18

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA SYBERYJSKA 230

40,00

323,49 zł

242,62 zł

19

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA SYBERYJSKA 250

15,00

362,85 zł

272,14 zł

20

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA WŁOSKA 120

160,00

116,85 zł

87,64 zł

21

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA WŁOSKA 150

190,00

168,51 zł

126,38 zł

22

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA WŁOSKA 180

190,00

199,26 zł

149,45 zł

23

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA WŁOSKA 200

230,00

252,15 zł

189,11 zł

24

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA WŁOSKA 230

410,00

295,20 zł

221,40 zł

25

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA WŁOSKA 250

10,00

332,10 zł

249,08 zł

26

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA WŁOSKA 300

10,00

590,40 zł

442,80 zł

27

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA WŁOSKA 350

30,00

947,10 zł

710,33 zł

28

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA LUX 230

15,00

227,55 zł

170,66 zł

29

CHOINKA SZTUCZNA SOSNA WISZĄCA 80

100,00

18,45 zł

13,84 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. 

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji od godziny 8:30.

Data
2020-11-06 09:00 (licytacja już się odbyła)
Miejsce licytacji
Licytacja odbędzie się w siedzibie dłużnika: Kozienice przy ul. Lubelska 69A
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
Sprawa GKM 39 19 (172 KB)

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c.). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję - art. 867 § 12 k.p.c. Licytacja została obwieszczona na stronie internetowej kancelarii: www.komornikkozienice.pl oraz na stronie Krajowej Rady Komorniczej www.licytacje.komornik.pl. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w siedzibie dłużnika

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.