PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU – RA1K/00033871/4

Nieruchomości

Lokal mieszkalny położony jest w skrajnej klatce schodowej w usytuowaniu środkowym. Wystawa okien 2-stronna. Wzajemny układ poszczególnych pomieszczeń lokalu oceniono jako funkcjonalny. Lokal mieszkalny wyposażony standardowo.

opisana jako:

lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy Hamernickiej Nr 15 w Kozienicach, oznaczony nr 10 o powierzchni użytkowej 69,64 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, balkonu i piwnicy wyłącznie do korzystania nr 10, usytuowany na czwartym piętrze w budynku wielorodzinnym, znajdującym się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Kozienicach przy ulicy Konstytucji 3-Maja Nr 3, dla którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną oświetleniową gniazdek wtykowych, gazową i centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, ciepła woda użytkowa z sieci, domofon.

Własność dłużnika: Bąk Paweł

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer KW RA1K/00033871/4 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Kozienicach. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 250 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 187 500,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości: 25 000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub wpłacić na rachunek bankowy kancelarii: 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kozienicach, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Data
2020-10-12 12:00 (licytacja już się odbyła)
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
Sprawa KM 3474 13 (141 KB)

POUCZENIE

Stosownie do treści art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do treści art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.