PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – KW NR RA2Z/00000316/5

Nieruchomości

Własność dłużnika: Ruba Wit określonej jako:

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki ewidencyjne o numerach 1/53, 1/54, 1/55, 1/61, 1/62, 1/63, 1/64, 1/66 i 1/65 o łącznej powierzchni 0,7447 ha, położona w miejscowości Augustów gmina Pionki. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi księgę wieczystą nr KW RA2Z/00000316/5.

Działka nr 1/53

O powierzchni 0,0897 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 29 metrów i długości około długości 31 metrów, działka narożna. Działka nie jest zabudowana, nie jest zagospodarowana – rośnie kilka sosen. Od strony zachodniej działka posiada ogrodzenie międzysąsiedzkie z paneli zgrzewanych osadzonych w gotowym cokole betonowym. Przy południowo-zachodnim narożu działki posadowiona jest skrzynka złącza kablowego ZK energetycznego. Klasa gruntu: Lzr RV.

Działka nr 1/53 narożna dwoma bokami przylega do działki nr 1/63 stanowiącej wewnętrzną drogę będącej przedmiotem egzekucji. Droga ta ma nawierzchnię gruntową. Działka nr 1/63 łączy się z działką nr 1/36 stanowiącą także wewnętrzną drogę dojazdową objętą księgą wieczystą Kw.Nr RA2Z/00003001/5 w której dłużnik ma udziały ale działka ta nie jest przedmiotem egzekucji. Dalej działka nr 1/36 od strony północno-wschodniej łączy się z działką nr 247 stanowiącą drogę jezdnię 73337958 kategorii zarządzania innej 247 – użytek droga, której posiadaczem jest Gmina Pionki. Zatem działka nr 1/53 nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej. Działka z dostępem do infrastruktury technicznej w postaci: energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Sąsiedztwo to działki niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa letniskowa i jednorodzinna. Działka położona jest w otulinie Puszczy Kozienickiej.

Działka nr 1/54

O powierzchni 0,0691 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości frontu około 26 metrów i długości około 27 metrów. Od strony działki nr 1/47 jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z siatki plecionej na słupkach metalowych i cokole betonowym. Od strony działki nr 1/56 jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z siatki plecionej na słupkach metalowych i cokole betonowym. Działka jest porośnięta drzewostanem brzozy i sosny. Klasa gruntu: Lzr RV.Działka nie jest zabudowana.

Działka nr 1/54 jednym z boków od strony północno-zachodniej przylega do wewnętrznej drogi o nawierzchni gruntowej oznaczonej jako działka nr 1/36. Działka nr 1/36 objęta jest księgą wieczystą Kw.Nr RA2Z/00003001/5 – droga wewnętrzna w której to drodze dłużnik posiada udziały jednakże, działka ta nie jest przedmiotem egzekucji. Dalej działka nr 1/36 od strony północno-wschodniej łączy się z działką nr 247 stanowiącą drogę jezdnię 73337958 kategorii zarządzania innej 247 – użytek droga, której posiadaczem jest Gmina Pionki. Zatem działka nr 1/54 nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej. Działka z dostępem do infrastruktury technicznej w postaci: energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej.Sąsiedztwo to działki niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa letniskowa i jednorodzinna. Działka położona jest w otulinie Puszczy Kozienickiej.

Działka nr 1/55

O powierzchni 0,0691 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości frontu około 25 metrów i długości boków około 31 metrów, działka narożna. Teren działki płaski. Działka nie jest zabudowana, nie jest zagospodarowana, jest porośnięta drzewostanem brzozy i sosny. Od strony działki nr 1/56 jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z siatki plecionej i w niewielkiej części z elementów metalowych. W narożu jest skrzynka ZK. Klasa gruntu: Lzr RV.

Działka nr 1/55 narożna od strony południowo-zachodniej przylega do wewnętrznej drogi gruntowej oznaczonej jako działka nr 1/63, będącej przedmiotem egzekucji a od strony północno zachodniej do wewnętrznej drogi o nawierzchni gruntowej oznaczonej jako działka nr 1/36. Działka nr 1/36 objęta jest księgą wieczystą Kw.Nr RA2Z/00003001/5 – droga wewnętrzna w której to drodze dłużnik posiada udziały jednakże, działka ta nie jest przedmiotem egzekucji. Dalej działka nr 1/36 od strony północno-wschodniej łączy się z działką nr 247 stanowiącą drogę jezdnię 73337958 kategorii zarządzania innej 247 – użytek droga, której posiadaczem jest Gmina Pionki. Zatem działka nr 1/54 nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej. Działka z dostępem do infrastruktury technicznej w postaci: energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej.Sąsiedztwo to działki niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa letniskowa i jednorodzinna. Działka położona jest w otulinie Puszczy Kozienickiej.

Działka nr 1/61

O powierzchni 0,0850 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 28 metrów i długości boków około 31 metrów. Działka nie jest zabudowana, porośnięta jest w części drzewostanem sosny. Od strony działki nr 1/52 jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z paneli zgrzewanych osadzonych w gotowym cokole betonowym oraz w niewielkim fragmencie z elementów metalowych na cokole i słupkach z prefabrykatów betonowych. Od strony działki nr 1/60 jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z paneli zgrzewanych osadzonych w gotowym cokole betonowym. Klasa gruntu: Lzr RV.

Działka nr 1/61 jednym z boków od strony południowo-zachodniej przylega do działki nr 1/63 stanowiącej wewnętrzną drogę będącej przedmiotem zajęcia. Droga ta ma nawierzchnię gruntową. Działka nr 1/63 łączy się z działką nr 1/36 stanowiącą także wewnętrzną drogę dojazdową objętą księgą wieczystą Kw.Nr RA2Z/00003001/5 w której dłużnik ma udziały ale działka ta nie jest przedmiotem egzekucji. Dalej działka nr 1/36 od strony północno-wschodniej łączy się z działką nr 247 stanowiącą drogę jezdnię 73337958 kategorii zarządzania innej 247 – użytek droga, której posiadaczem jest Gmina Pionki. Zatem działka nr 1/61 nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej. Działka z dostępem do infrastruktury technicznej w postaci: energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Sąsiedztwo to działki niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa letniskowa i jednorodzinna. Działka położona jest w otulinie Puszczy Kozienickiej.

Działka nr 1/62

O powierzchni 0,0689 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 22 metrów i długości boków około 30 metrów, działka narożna. Działka nie jest zabudowana, nie jest zagospodarowana – rosną sosny. Przy południowo-wschodnim narożu działki jest skrzynka złącza kablowego energetycznego. Klasa gruntu: Lzr RV.

Działka nr 1/62 narożna dwoma bokami przylega do wewnętrznej drogi oznaczonej jako działka nr 1/63, będącej przedmiotem zajęcia. Droga ta ma nawierzchnię gruntową. Działka nr 1/63 łączy się z działką nr 1/36 stanowiącą także wewnętrzną drogę dojazdową objętą księgą wieczystą Kw.Nr RA2Z/00003001/5 w której dłużnik ma udziały ale działka ta nie jest przedmiotem egzekucji. Dalej działka nr 1/36 od strony północno-wschodniej łączy się z działką nr 247 stanowiącą drogę jezdnię 73337958 kategorii zarządzania innej 247 – użytek droga, której posiadaczem jest Gmina Pionki. Zatem działka nr 1/62 nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej. Działka z dostępem do infrastruktury technicznej w postaci: energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Sąsiedztwo to działki niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa letniskowa i jednorodzinna. Działka położona jest w otulinie Puszczy Kozienickiej. 

Działka nr 1/63

O powierzchni 0,2631 ha w kształcie wielokąta o szerokości około 5 metrów, stanowi drogę wewnętrzną o nawierzchni gruntowej. Posiada częściowe ogrodzenie międzysąsiedzkie z różnych materiałów. Klasa gruntu: RV.Działka nie jest zabudowana.

Działka nr 1/63 stanowi drogę wewnętrzną o nawierzchni gruntowej. Działka nr 1/63 przylega do wewnętrznej drogi o nawierzchni gruntowej oznaczonej jako działka nr 1/36. Działka nr 1/36 objęta jest księgą wieczystą Kw.Nr RA2Z/00003001/5 – droga wewnętrzna w której to drodze dłużnik posiada udziały jednakże, działka ta nie jest przedmiotem egzekucji. Dalej działka nr 1/36 od strony północno-wschodniej łączy się z działką nr 247 stanowiącą drogę jezdnię 73337958 kategorii zarządzania innej 247 – użytek droga, której posiadaczem jest Gmina Pionki. Zatem działka nr 1/63 nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej. Działka z dostępem do infrastruktury technicznej w postaci: energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Sąsiedztwo to działki niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa letniskowa i jednorodzinna. Działka położona jest w otulinie Puszczy Kozienickiej.

Działka nr 1/64

O powierzchni 0,0337 ha o szerokości frontu około 14 metrów i długości boków około 24 metrów. Działka nie jest zabudowana, nie jest zagospodarowana – rośnie kilka sosen. Od strony północno-zachodniej jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z siatki zgrzewanej na szpałach kolejowych.  Klasa gruntu: RV.

Działka nr 1/64 nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przy granicy działki nr 1/66 i działki nr 1/64 jest wyjeżdżona droga, której nie ma na mapie. Działka z dostępem do infrastruktury technicznej w postaci: energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Sąsiedztwo to działki niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa letniskowa i jednorodzinna. Działka położona jest w otulinie Puszczy Kozienickiej. W pobliżu od strony południowo-wschodniej przechodzi droga o nawierzchni asfaltowej Radom-Kozienice, ale działka nie ma do niej dostępu. Z prawej strony działki w sąsiedztwie jest boisko z 2 bramkami – zapewne teren gminy.

Działka nr 1/66

O powierzchni 0,0331 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 22 metrów i długości boków około 15 metrów. Teren działki jest płaski. Działka nie jest ogrodzona, nie jest zabudowana, nie jest zagospodarowana. Na działce rośnie kilka sosen. Klasa gruntu: RV.

Działka nr 1/66 jednym z dłuższych boków od strony północno-zachodniej przylega do wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej jako działka nr 1/63 będącej przedmiotem egzekucji. Droga ta ma nawierzchnię gruntową. Droga wewnętrzna łączy się z wewnętrzną drogą o nawierzchni gruntowej oznaczonej jako działka nr 1/36. Działka nr 1/36 objęta jest księgą wieczystą Kw.Nr RA2Z/00003001/5 – droga wewnętrzna w której to drodze dłużnik posiada udziały jednakże, działka ta nie jest przedmiotem egzekucji. Dalej działka nr 1/36 od strony północno-wschodniej łączy się z działką nr 247 stanowiącą drogę jezdnię 73337958 kategorii zarządzania innej 247 – użytek droga, której posiadaczem jest Gmina Pionki. Zatem działka nr 1/63 nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej. Przy granicy działki nr 1/66 i działki nr 1/64 jest wyjeżdżona droga, której nie ma na mapie. Działka z dostępem do infrastruktury technicznej w postaci: energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Sąsiedztwo to z lewej strony budynki byłego zajazdu Austeria, działki niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa letniskowa i jednorodzinna. Działka położona jest w otulinie Puszczy Kozienickiej. W pobliżu od strony południowo-wschodniej przechodzi droga o nawierzchni asfaltowej Radom-Kozienice, ale działka nie ma do niej dostępu.

Działka nr 1/65

O powierzchni 0,0330 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 22 metrów i długości boków około 15 metrów. Działka nie jest zabudowana, nie jest zagospodarowana – rośnie kilka sosen. Od strony północno-zachodniej jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z siatki zgrzewanej na szpałach kolejowych. Klasa gruntu: RV.

Działka nr 1/65 nie ma dostępu do drogi publicznej, gdyż punktowo styka się z działką nr 1/63 stanowiącą wewnętrzną drogę dojazdową. Działka nr 1/63 łączy się z działką nr 1/36 stanowiącą także wewnętrzną drogę dojazdową objętą księgą wieczystą Kw.Nr RA2Z/00003001/5 w której dłużnik ma udziały ale działka ta nie jest przedmiotem egzekucji. Dalej działka nr 1/36 od strony północno-wschodniej łączy się z działką nr 247 stanowiącą drogę jezdnię 73337958 kategorii zarządzania innej 247 – użytek droga, której posiadaczem jest Gmina Pionki. Zatem działka nr 1/65 nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej. Działka z dostępem do infrastruktury technicznej w postaci: energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacjo sanitarnej. Sąsiedztwo to działki niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa letniskowa i jednorodzinna. Działka położona jest w otulinie Puszczy Kozienickiej. W pobliżu od strony południowo-wschodniej przechodzi droga o nawierzchni asfaltowej Radom-Kozienice, ale działka nie ma do niej dostępu.

Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 235 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania.

Numer działki

Suma oszacowania

Cena wywołania

3/4 wartości oszacowania

Rękojmia

1/53

28 000 zł

21 000 zł

2 800 zł

1/54

22 000 zł

16 500 zł

2 200 zł

1/55

22 000 zł

16 500 zł

2 200 zł

1/61

26 000 zł

 19 500 zł

2 600 zł

1/62

23 000 zł

17 250 zł

2 300 zł

1/63

83 000 zł

62 250 zł

8 300 zł

1/64

11 000 zł

8 250 zł

1 100 zł

1/66

10 000 zł

7 500 zł

1 000 zł

1/65

10 000 zł

7 500 zł

1 000 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce (przelewem na konto kancelarii wskazane w nagłówku) lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kozienicach, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Data
2020-09-21 12:00 (licytacja już się odbyła)
Miejsce licytacji
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice
Komornik
mgr Sławomira Molenda-Myszkowska
Dokumenty
Sprawa KMP 39 17 (155 KB)

POUCZENIE

Stosownie do treści art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do treści art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.